• RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin

Najciekawsze wpisy:

Faktoring Kraków

W dzisiejszych czasach dużo rodzin w stworzonym przez nas kraju ...

Najlepsze pożyczki

Nasze okresy są niezwykle dobre, ponieważ człowiek może odkryć w ...

Skuteczna promocja s

Skuteczna promocja firmy to żelazna podstawa - przecież prawda jest ...

Jak możemy tak napr

Załóżmy w takim razie, że jesteś właścicielem tego lokalu, w ...

System ekonomiczny
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

System ekonomiczny i rodzaje
Makroekonomia jest oddziałem ekonomii zajmującej się badaniem sposobu działania gospodarki jako całokształtów. W przeciwieństwie do mikroekonomii, skupiającej się na analizie przedsięwzięcia osobnych podmiotów ekonomicznych lub ewentualnie przebiegach zachodzących w wyodrębnionych segmentach ekonomii, makroekonomia bada zjawiska i procesy zachodzące w skali pełnej gospodarki. W analizach makroekonomicznych obsługiwać się będziemy wymiarami gospodarczymi stanowiącymi kryteriami zjawisk oraz procesów gospodarczych. Można je opisać mianem makrowielkości gospodarczych. Pośród fundamentalnych makrowielkości gospodarczych należy wymienić między innymi produkcje, stanowisko, inwestycje, konsumpcje, popyt, całkowity poziom cen, eksport czy import – oto ekonomia. Można wiec powiedzieć, że makroekonomia analizuje kształtowanie się makrowielkości ekonomicznej i występuje pomiędzy nimi zależność. W szczególności próbuje opisać czynniki rozstrzygające o poziomach i metamorfozach makrowielkości oraz objaśnić mechanizmy dotyczące dwustronnych powiązań miedzy nimi. W szczególności próbuje opisać czynniki decydujące o poziomach. Makrowielkości są agregatami powstałymi dzięki połączeniu właściwych wielkości mikroekonomicznych. Zabieg scalania wielkości mikroekonomicznych w celu otrzymania makrowielkości gospodarczych nazywa się agregacją. Choć na pierwszy rzut oka procedura agregacji wydaje się zanadto łatwa, w praktyce mogą pojawić się różne komplikacje, trudności oraz uchylania się, kiedy nie są przestrzegane dobre zasady. Wielkości gospodarcze można podzielić na dwie grupy: występujące w postaci zasobów, oraz w postaci strumieni. Zasoby określamy jako zakumulowany stan danej wielkości w określonym momencie.

Comments are closed.